Октомври 2012   През м. октомври 2012 г. екип на АдминСофт стартира работа по създаване и поддръжка на уеб-базирана информационна система за обслужване на процеса по координиране и провеждане на ученически практики, в рамките на проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики” на МОМН.
     
     
     
     
     
     
     


 


АдминСофт: интегрирани информационни системи за образованието; разработка на софтуерната платформа на Информационната система на Министерство на образованието, младежта и науката, и Информационната система на Националната агенция за професионално образование и обучение

АдминСофт: платформи за електронно обучение и електронно учебно съдържание

АдминСофт: информационна система за училищна администрация АдминПро

Платформа за електронно обучение на АдминСофт

Център за професионално обучение АдминСофт: Вход в платформата за електронно обучение

Ползвани технологии:

  • OS: Windows 2003 server, FreeBSD, Linux
  • SQL Server 2008, MySQL, PostgreSQL, MS Access, MS .NET, ASP, PHP, Java, Java script, C#, Delphi, C++, MFC C++, Interbase, Firebird
  • Rich Internet Applications, базирани на cnxFuria Content Server & cnxWhirlwind AJAX JSON GUI – съвместен проект с conquex

"АдминСофт" ЕООД e партньор по проект "Професионална компетентност и адаптивност на персонала - гаранция за качеството на учебниците на издателство "Просвета - София" АД".
Повече информация

В своята заключителна фаза навлезе проектът за надграждане на Интегрираната информационна система на Националната агенция за професионално образование и обучение.
Повече информация

"АдминСофт" ЕООД приключи успешно проект "Разширяване дейността на „МАРКЕТ ТРЕНД” ООД чрез развитие на човешките ресурси и инвестиция в дигитални технологии” за обучение на безработни лица за графичен дизайнер.
Повече информация

В рамките на БАИТ ЕКСПО 2006 ще бъде представен новият съвместен проект на АдминСофт и conquex - изграждане на интегрирани информационни системи на базата на FURIA - application server и WHIRLWIND GUI.

Технологията дава възможност за бързо изграждане на Rich Internet Applications, визуализиране и навигиране между големи обеми от данни, и работа в среда, близка до интерфейса на desktop - приложенията.

Представяне на системата: 3 ноември 2006 (петък), 14.00 часа, зала Пирин (Интер Експо Център - София).

 

© 1998-2012 by AdminSoft.bg
All Rights Reserved.